Psychologia innowacji

28 lutego 2017 admin 0

Charakterystyczną cechą współczesnego przemysłu jest dynamika jego rozwoju, powodująca w środowisku pracy konieczność przeprowadzenia szeregu innowacji. Są to szczególnego rodzaju zmiany naruszające rutynę myślenia i […]

Czynniki obiektywne i subiektywne pracy ludzkiej

23 lutego 2017 admin 0

Organizm ludzki przystosowany jest do życia w określo­nych warunkach środowiskowych. Obejmują one wiele elementów, których zachwianie równowagi może spowodować poważne zakłó­cenia w funkcjonowaniu organizmu. Wielkość […]

Praca jako proces społeczny

23 lutego 2017 admin 0

Charakteryzując nauki tego rodzaju, jakimi są psycholo­gia i socjologia pracy, należy zwrócić uwagę na samo pojęcie pracy, która jest przedmiotem zainteresowania wymienionych dyscyplin. Pracę, w […]

Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

5 lutego 2017 admin 0

Przedsiębiorstwo przemysłowe jest instytucją powołaną do wytwarzania określonych dóbr materialnych. Jest tym samym jed­nostką gospodarczą w ramach gospodarki narodowej. W naszej socjalistycznej gospodarce przedsiębiorstwo należy […]

Charakterystyka socjologii pracy

3 lutego 2017 admin 0

Inną nauką zajmującą się postawami ludzi i ich zachowaniem się jest socjologia. Zajmuje się ona zachowaniami wynika­jącymi ze współżycia ludzi ze sobą. Działem socjologii zajmującym […]

Psychologiczna charakterystyka procesu pracy

27 stycznia 2017 admin 0

Gwałtownie wzrastająca mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych, wysoki poziom techniczny i doskonałość produkcyjna maszyn i urządzeń, wpływając niejednokrotnie na zmianę warunków i metod pracy, nie […]

Charakterystyka psychologii pracy

24 stycznia 2017 admin 0

W zakładzie produkcyjnym, gdzie pracownicy wykonują określone zadania związane z wytwarzaniem określonych wyrobów i gdzie znajdują warunki dla własnego, wszechstronnego rozwoju, psychologia może być pomocna […]