Psychoterapia ma pomóc pacjentowi w zrozumieniu jego świata wewnętrznego
i przyczyn jego problemów oraz pomóc w usunięciu czynników hamujących jego rozwój.
Celem psychoterapii jest wyleczenie objawów (dolegliwości), z którymi pacjent się zgłasza
oraz wprowadzenie takich zmian, które pozwolą mu na samodzielne, bardziej dojrzałe
rozwiązywanie trudności.

Aktualności

Dlaczego psychoterapia?

Ludzie często szukają pomocy z powodu objawów mogących mieć źródło w istnieniu ciążących im spraw czy kłopotów, o których opowiadają niechętnie lub wcale. Niełatwo jest mówić o bólu, cierpieniu, lęku czy smutku. Psychoterapia daje bezpieczną przestrzeń do ujawnienia tych doświadczeń.

Psychoterapia jest formą leczenia opartą na relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem oraz na ich dialogu zmierzającym do rozwiązania problemów pacjenta.

Psycholog Kraków

Czym jest psychoterapia?

W psychoterapii pacjent opowiada, co zdarzyło się w jego życiu, przeżywa na nowo sytuacje wywołujące emocje, a także zastanawia się nad nowymi sposobami rozumienia siebie i innych, wypróbowuje przyjmowanie nowych perspektyw. Psychoterapia pomaga pacjentowi w zrozumieniu jego świata wewnętrznego i przyczyn jego problemów. Jej celem jest wyleczenie dolegliwości, z którymi pacjent się zgłasza, usunięcie czynników hamujących jego rozwój oraz wprowadzenie takich zmian, które pozwolą mu samodzielnie, bardziej dojrzale radzić sobie w codziennym życiu.

W psychoterapii potrzebne jest osobiste zaangażowanie, zaciekawienie sobą, a także odwaga, aby rozmawiać o sprawach, które bywają kłopotliwe i wstydliwe.

Dla kogo jest psychoterapia?

Nasz zespół oferuje pomoc psychoterapeutyczną wszystkim tym, którzy:

 • doznają cierpienia,
 • przeżywają różnego rodzaju lęki i niepokój,
 • doznają dolegliwości fizycznych o podłożu psychologicznym (nie mających odzwierciedlenia w wynikach badań medycznych),
 • zmagają się z emocjami związanymi z chorobą somatyczną,
 • przeżywają przytłaczający smutek i poczucie winy,
 • nie radzą sobie ze stresem,
 • tracą kontakt z realnością,
 • cierpią na zaburzenia odżywiania,
 • nie radzą sobie na co dzień ze swoimi emocjami,
 • przeżywają żałobę, stratę, rozstanie,
 • przejawiają autodestrukcyjne zachowania,
 • doświadczyli przemocy,
 • znajdują się w sytuacji kryzysowej, która przerosła ich dotychczasowe sposoby radzenia sobie,
 • mają trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
 • nie radzą sobie z doświadczeniami z przeszłości,
 • czują, że ich sposób funkcjonowania jest dla nich niszczący,
 • odczuwają pustkę, brak sensu życia,
 • przeżywają kryzys w małżeństwie lub w związku partnerskim,
 • chcieliby poprawić jakość swojego życia poprzez lepsze poznanie świata własnych przeżyć i motywów kierujących ich zachowaniem.

Oferujemy psychoterapię indywidualną osób dorosłych, pomoc psychiatryczną, w tym również farmakoterapię oraz terapię małżeńską i par.

Pracujemy zgodnie ze standardami etycznymi, wyznaczonymi przez Kodeks Etyczny Psychoterapeutów PTP.

Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji, a praca zespołowa umożliwia nam bardziej skuteczne udzielanie pomocy. Mamy doświadczenie i wiedzę umożliwiającą leczenie zaburzeń psychicznych oraz rozwiązywanie problemów o podłożu psychologicznym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.